ورود / ثبت نام

HOMEX
dec 6
مجله هومکس

بن سای شناور

طراحان ژاپنی بن سایی را طراحی کرده اند به نام ایربنسای که به صورت شگفت انگیزی معلق است، این بن سای بر روی صفحه سرامیکی

ادامه مطلب
ap 18
مجله هومکس

حمام ژاپنی

طراحان ژاپنی از قدیم تا امروز حمام ها را به روش خاصی طراحی میکنند که چند المان از طراحی های مشترک ژاپنی ها عبارتند از:

ادامه مطلب