HOMEX

ورود / ثبت نام

بازسازی چایخانه
مجله هومکس

بازسازی چایخانه

بازسازی چایخانه سنتی چینی به شکل چهار گوش انجام شده، این چایخانه روبه روی دروازه ی شرقی کاخ ممنوعه پکن قرار دارد. گروه برای تکمیل

ادامه مطلب