ورود / ثبت نام

HOMEX
gachkari
Uncategorized

گچکاری

گچکاری با ابزار و بدون ابزار:گچ یکی از متریال‌های آهکی قدیمی میباشد که مردم از زمان‌های دور برای اندود دیوار و سقف استفاده می‌کنند.یکی از

ادامه مطلب