ورود / ثبت نام

HOMEX
land 8 a
مجله هومکس

طراحی روگاردن/ بام باغ

یک ایده برای طراحی روف گاردن به همراه پلان در این بخش قصد داریم نگاهی به طراحی یک روف گاردن روی پشت بام یکی از ساختمان

ادامه مطلب