ورود / ثبت نام

HOMEX
بازسازی موزه
مجله هومکس

طرحی برای بازسازی

طراح پروژه: Kois Steliosمدیر پروژه: patsiaouras nikosطرح این موزه که توسط گروه معماری kois ارائه شده، با هدف افزیش منظر شهری و تعامل با معماری

ادامه مطلب