HOMEX

ورود / ثبت نام

rec 89 a
مجله هومکس

ایده ای برای بازسازی

هنگامی که معماران استودیوی mema تصمیم گرفتند خانه ای را که مساحت 50 متر مربع داشت بازسازی کنند با مشکلی مواجه شدند و آن هم

ادامه مطلب