ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پذیرایی کلاسیک و شاد با تم رنگ صورتی ؛ رنگ صورتی همواره به عنوان یک رنگ دخترانه شناخته شده است همانطور که رنگ آبی را به عنوان یک رنگ پسرانه میشناسند. از نظر برخی این دسته‌بندیها و تلقین‌ها صرفا جنبه‌ی بازاریابی و تجاری دارند اما به عقیده‌ی عده‌ای دیگر اینها نتیجه شواهد علمی است که میگوید زن‌ها ذاتا جذب طیف قرمز و مردها جذب طیف های سبز-آبی میشوند. به هر حال از هر دیدگاهی که نگاه کنید صورتی رنگی است جذاب و لطیف و با احساس. اما با نگاهی به طراحی‌های داخلی زیر در مییابیم که صورتی صرفا مخصوص اتاق خواب های دخترانه نیست…

Follow us on